Produkty

Firma SKY-Agriculture koncentruje się na rozwiązaniach z zakresu siewu uproszczonego i bezpośredniego, we Francji jak i w eksporcie. Seria siewników przyczepianych dzieli się na modele Maxi Drill oraz Easy Drill.

Maxi Drill

<span lang='fr'>Le Maxi Drill au travail</span>Rozwiązanie, dzięki któremu można osiągnąć rekordową wydajność. Siewnik łączy przygotowanie gleby za pomocą dwóch rzędów talerzy. Maxidrill umożliwia wysiew w uprawione ściernisko oraz po orce pługiem. Główną nowością w tym modelu siewnika jest możliwość podsiewania nawozem granulowanym w czasie siewu lub wysiania wielu różnych gatunków rośli w różnych dawkach i na różne głębokości.
Więcej informacji Maxi Drill


Easy Drill

<span lang='fr'>Easydrill</span>Rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą przejść na siew bezpośredni w poplon. Siewnik charakteryzuje się minimalnym poruszeniem gleby w poziomie. Easydrill oferuje również bardzo dużą zdolność penetracji sekcji wysiewającej w glebę oraz silny, dobrze kontrolowany docisk. Ten model, niezależnie od szerokości roboczej może dysponować podziałem zbiornika, umożliwiającym jednoczesne dozowanie dwóch różnych produktów, w dwóch różnych dawkach i na dwie różne głębokości.

Więcej informacji Easy Drill


Wał FACA

Rouleau FACARozwiązanie dla kładzenia i niszczenia poplonów. Noże uszkadzają warstwę roślinną, ale nie poruszają ziemi, aby uniknąć niepotrzebny rozsiew i kiełkowanie. Dla zaakcentowania agresywności działania wału możliwe jest jego dociążenie.
Wał SKY FACA umieszcza się z przodu ciągnika, aby móc połączyć niszczenie poplonów z pracą siewnika lub kultywatora ścierniskowego. Seria dzieli się na 11 modeli, od 3 do 6 metrów, dostępnych w zależności od modelu na ramie sztywnej lub składanej.
Więcej informacji Wał FACA


Kultywator ścierniskowy DDI

TW6Rozwiązanie dla powierzchniowego przygotowania ścierniska, intensywnego mulczowania resztek pożniwnych i niszczenia warstw roślinnych oraz poplonów. Seria DDI składa się z 5 modeli zawieszanych, o szerokości od 3m do 6,70 m oraz z 6 modeli przyczepianych o szerokościach od 4,70 m do 9,50 m. Talerze robocze są wklęsłe i karbowane, aby zoptymalizować mieszanie i cięcie resztek roślinnych. Docisk osiąga około 150 kg na talerz. Kultywator ścierniskowy pozostaje stabilny w pracy, gdyż jego oś jezdna znajduje się na środku ramy. Ustawienie głębokości roboczej odbywa się hydraulicznie, z kabiny ciągnika.
Więcej informacji Kultywatory ścierniskowe DDI


Kultywator ścierniskowy DVT

DVTTo kultywator ścierniskowy z prostymi talerzami, które pracują pionowo w glebie. Mówimy więc o kultywatorze ścierniskowym z pracą w glebie wykonywaną pionowo. Celem tej maszyny jest praca blisko powierzchni gleby (2 do 5 cm) bez żadnego tworzenia podeszwy « poziomej ». To dla tego powodu talerze nie są ustawione pod kątem : nie ma więc żadnego ryzyka wygładzania dna warstwy roboczej i tworzenia podeszwy. Ideo jest « ustawianie do pionu » profilu gleby w celu zoptymalizowania aktywności biologicznej i korzenienia się w metodzie siewu bezpośredniego.
Więcej informacji Kultywatory ścierniskowe DVT


Kultywator ścierniskowy DDE

DDE TW 5Kultywator ścierniskowy z 4 rzędami zębów, uniwersalny. Umie wszystko zrobić! Seria DDE składa się z 4 modeli przyczepianych, o szerokościach od 4,80 do 8,15m. Dzięki prześwitowi ramy wynoszącemu 840 mm i 4 prawdziwym rzędom zębów bez koła, kultywator ścierniskowy DDE jest nieczuły na zapychania. Możliwe jest użytkowanie zębów ze skrzydłami podcinającymi powierzchniowo i zrywającymi warstwę lub użytkowanie bez skrzydeł podcinających w celu głębokiego spulchnienia gleby.
Więcej informacji Kultywatory ścierniskowe DDE