Editor: SKY Agriculture

Forma juridică :
SARL Unipersonnelle cu un capital de 165 667,50 euro R.C.S. RENNES 378.741.052

Sediul social: Les Portes de Bretagne
Parcul de afaceri La Gaultière
35 220 CHATEAUBOURG
Tel : +33 (0)2 40 87 11 11 24
E-mail: contact@sky-agriculture.com

Director de publicație: David GUY

Proiectarea și producția site-ului :
Agence Zoan, SARL, cu un capital de 15 000 de euro, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Nantes cu numărul 500 594 361. Sediul social al ZOAN este situat la 20 rue Michel Grimault, 44110 Châteaubriant – Franța ( zoan.fr / 02 40 28 80 94 ).

Gazda: SAS OVH cu un capital de 10 000 000 EUR, cu sediul social la 2, rue Kellermann 59100 ROUBAIX (Franța) și înregistrată la 424 761 419 R.C.S. LILLE METROPOLE.

Utilizator: Orice persoană fizică, indiferent dacă acționează în nume propriu sau nu (în special ca reprezentant al unei persoane juridice) într-un context profesional, care se conectează sau navighează pesite-ul  https://sky-agriculture.com și/sau care utilizează, dacă este cazul, funcțiile și/sau serviciile asociate.

Informații/Date cu caracter personal: toate informațiile care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică.

Furnizor de servicii: orice persoană fizică sau juridică, subcontractant sau nu, care acționează la cererea Editorului, în special pentru crearea, întreținerea, actualizarea și găzduireaSite-ului  https://sky-agriculture.com, sau chiar, dacă este cazul, producerea sau furnizarea de Conținut.

Terț: orice persoană fizică sau juridică care nu este implicată, direct sau indirect, în crearea, întreținerea, actualizarea sau găzduireaSite-ului  https://sky-agriculture.com și care nu produce Conținut în numele Editorului.

Termeni și condiții generale de utilizare (GTCU)/Anunțuri juridice/Politica de confidențialitate: Documentația pusă la dispoziția utilizatorului de către editor pentru a-l informa pe acesta cu privire la drepturile și obligațiile sale.
GCU reglementează accesul la  Site-ul https://sky-agriculture.com și utilizarea oricăror caracteristici oferite.
Anunțurile legale răspund obligațiilor de informare a Utilizatorului de pe site-ul  Site web https://sky-agriculture.com.
Politica de confidențialitate explică și justifică colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Conținut: Toate documentele, informațiile, imaginile, textele, logo-urile, link-urile etc. sau la care se face referire pe  Site web https://sky-agriculture.com.

Temeiul juridic sau de reglementare : Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișierele de date și libertățile individuale, Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, recomandările CNIL, Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub numele de Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR, dispoziții specifice din Codul proprietății intelectuale (CPI) și Codul penal (L. 226-16) și, mai general, orice dispoziții de reglementare sau legale care se pot aplica într-un astfel de caz. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că mențiunile legale/GUA ale  Site-ul https://sky-agriculture.com trebuie considerat ca furnizând informații complementare, dar inseparabile de politica de confidențialitate, care poate fi accesată după cum urmează acest link și viceversa.

Prezentarea site-ului

Scopul principal al acestuisite  https://sky-agriculture.com https://sky-agriculture.com este de a furniza utilizatorului informații despre serviciile care pot fi oferite de către editor, precum și despre serviciile furnizate în mod regulat în numele clienților săi.

În ciuda grijii acordate publicării, menținerii și actualizăriisite-ului  https://sky-agriculture.com https://sky-agriculture.com , editorul nu poate fi tras la răspundere pentru nicio omisiune sau deficiență, fie că este cauzată de el însuși, fie de terțe părți sau de furnizori de servicii.

Tot conținutul introdus sau la care se face referire pe  Site-ul https://sky-agriculture.com este furnizat doar cu titlu informativ, poate fi modificat fără notificare prealabilă și nu poate fi considerat exhaustiv. Prin conectarea și/sau navigarea pe acest  Site-ul https://sky-agriculture.com și/sau prin utilizarea, după caz, a serviciilor care pot fi asociate cu acesta, utilizatorul recunoaște fără echivoc acceptarea prealabilă, deplină și completă a acestor termeni și condiții.

Întrucât prezentele CGU pot fi modificate în orice moment, fără notificare prealabilă, utilizatorul este invitat să le consulte cu regularitate și, în mod ideal, înainte de orice nouă conexiune.

Le Site web https://sky-agriculture.com este, în principiu, accesibil utilizatorului în orice moment; cu toate acestea, pot apărea întreruperi, previzibile sau nu, fie pentru întreținere tehnică (în măsura în care este posibil, editorul va anunța în prealabil utilizatorul), fie din cauza unei defecțiuni a unui furnizor de servicii (de exemplu, compania de găzduire) sau a unei terțe părți (de exemplu, întreruperea energiei electrice).

Prin conectarea lasite-ul  https://sky-agriculture.com, utilizatorul acceptă faptul că datele sale personale pot fi colectate, prelucrate și analizate de către editor sau de către orice furnizor de servicii autorizat.

În cazul în care Site https://sky-agriculture.com trimitere, prin intermediul unor link-uri sau al oricărei alte proceduri similare, la site-uri terțe, utilizatorul recunoaște și acceptă, fără a recurge în vreun fel la vreun motiv împotriva editorului, că datele sale cu caracter personal pot fi recuperate, colectate și/sau prelucrate de către orice terță parte. De asemenea, utilizatorul recunoaște că a fost informat și acceptă faptul că, în cazul în care nu furnizează anumite date cu caracter personal (sau furnizează date cu caracter personal care sunt total sau parțial eronate), “Experiența de utilizator   ” va fi limitată (inclusiv utilizarea unuia sau mai multor servicii asociate cu “Experiența de utilizator “). Site https://sky-agriculture.com  , dacă este cazul) și/sau că editorul nu poate răspunde sau oferă doar un răspuns parțial la una sau mai multe dintre solicitările sale.

Răspundere

De îndată ce  Site-ul https://sky-agriculture.com zonele interactive care permit utilizatorului să interacționeze cu editorul își rezervă dreptul de a șterge în orice moment, fără preaviz sau avertisment, orice conținut (document, text, imagine, etc.) care ar putea contraveni legislației aplicabile în Franța, în special cea referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Utilizatorul declară că este conștient și acceptă, dacă este cazul, că poate fi tras la răspundere civilă și/sau penală în baza unei acțiuni în justiție întreprinse de editor (sau de consilierul acestuia), de orice terț sau de o autoritate autorizată, în special în cazul unei comunicări jignitoare, defăimătoare, rasiste sau pornografice, etc…. indiferent de mediul utilizat.

În plus, Editorul își rezervă dreptul de a transmite oricărei autorități abilitate orice conținut postat de un utilizator pesite-ul  https://sky-agriculture.com în cazul în care acesta este susceptibil să încalce legislația aplicabilă în Franța.

Editorul, Gazda sau Integratorul, cu excepția excepțiilor legale, nu pot fi considerați răspunzători, individual sau colectiv, pentru daunele (in)directe, bug-uri, incompatibilități, viruși, malware etc. suferite de echipamentul Utilizatorului utilizat pentru a accesaSite-ul  https://sky-agriculture.com și/sau funcționalitățile acestuia.

De asemenea, utilizatorul se abține în mod expres de la orice acțiune legală sau similară împotriva editorului pe motiv de pierdere a unei șanse sau a unui contract care rezultă din utilizareasite-ului  https://sky-agriculture.com și/sau din orice acțiune întreprinsă de editor în urma unei cereri din partea utilizatorului.

Pentru a evita orice posibile probleme, utilizatorul se angajează să utilizeze un hardware recent, cunoscut ca fiind protejat împotriva virușilor și un browser de generație recentă pentru a accesasite-ul  https://sky-agriculture.com și funcționalitățile acestuia.

Proprietatea intelectuală

Reprezentarea, reproducerea, modificarea, publicarea sau adaptarea conținutuluisite-ului  https://sky-agriculture.com sau a oricăruia dintre elementele sale este interzisă, indiferent de mijloacele sau procedeele utilizate, cu excepția autorizării prealabile în scris a editorului.

Orice utilizator care nu respectă dispozițiile de mai sus poate fi adus în fața oricărei instanțe competente, cu riscul de a fi condamnat, în conformitate cu dispozițiile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul francez al proprietății intelectuale (CPI), pentru una sau mai multe infracțiuni, în special cele care constituie contrafacere.

În absența unei dovezi contrare, se prezumă că Editorul este titularul drepturilor de proprietate intelectuală sau că are dreptul legitim de a utiliza toate elementele accesibile pesite-ul  https://sky-agriculture.com (logo-uri, grafică, software, texte, imagini etc.).

Utilizatorul este informat prin prezenta că bazele de date sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

Conținutul terților

Site-ul  https://sky-agriculture.com https://sky-agriculture.com poate oferi acces la conținut prezentat, creat, dezvoltat, operat și/sau distribuit de către terți sau prin intermediul unuia sau mai multor linkuri hipertext.

Întrucât editorul nu are posibilitatea de a verifica, modifica sau de a face să fie modificat, acesta își declină orice responsabilitate, indiferent de motiv, pentru conținutul accesibil prin aceste link-uri.

Litigii

Legea franceză este singura competentă, excluzând normele de conflict de legi, chiar dacă Utilizatorul are domiciliul legal în afara Franței (inclusiv DROM, DOM-ROM, POM și Corsica) și/sau este de naționalitate străină și/sau se conectează la Site https://sky-agriculture.com  dintr-o zonă din afara Franței (inclusiv DROM, DOM-ROM, POM și Corsica).

În absența oricărei încercări de conciliere pe cale amiabilă, orice litigiu care apare în legătură cu  Site-ul https://sky-agriculture.com sau oricare dintre componentele sale va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din cadrul jurisdicției Curții de Apel RENNES, chiar și pentru procedurile de urgență, în pofida pluralității de pârâți sau a pretențiilor terților.

Orice solicitare sau reclamație referitoare la anunțurile legale/CGU să fie făcută prin intermediul site-ului nostru formularul de contact.